نوماتک

اطلاعات پایه

نوماتک

  • فناوری اطلاعات

مدیریت منابع سازمان ( ERP ) ، مدیریت منابع انسانی ( HRM ) ، اتوماسیون اداری ( eOffice ) ، مدیریت زنجیره تأمین ( SCM ) ، برنامه ریزی و مدیریت تولید ( PLM ) ، برنامه ریزی و مدیریت تولید ( PLM )

خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، کوچه رحیمی، پلاک 45

https://www.nomatec.net/

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران